niedziela, 24 listopada 2013

Klub Kreatywne Popołudnia na Wita

24.11.2013  mieliśmy okazję i przyjemność gościć w Klubie Kreatywne Popołudnia na Wita. Klub ten powstał z myślą o seniorach budynku Wita Stwosza 44 w Warszawie. Celem klubu jest aktywizacja seniorów na płaszczyźnie społecznej i kulturowej, integracja osób młodych ze starszymi, szerzenie wiedzy na ważne tematy m.in.: bezpieczeństwo, pierwsza pomoc medyczna, tolerancja, rola psów asystujących w życiu osób niepełnosprawnych. Klub działalność swą opiera na dobrowolnym, wolnotarystycznym udziale tych, którzy chcą i mogą poświęcić swój czas seniorom bloku.
Klub wydaje miesięcznik pod tym samym tytułem, a w przyszłym roku powstanie strona internetowa.

ZAŁOŻYCIELOM I ORGANIZATOROM KLUBU KREATYWNE POPOŁUDNIA NA WITA DZIĘKUJEMY ZA ZAPROSZENIE I MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA PRELEKCJI WRAZ Z POKAZEM. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz