niedziela, 3 lutego 2013

1 % tak niewiele, a jednocześnie tak dużo...

W zeznaniu składanym za 2012 r. każdy z nas osiągający jakiś dochód ma prawo przekazać 1 % swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego... Tak naprawdę nie zyskujemy nic – ale też nic nie tracimy – a możemy bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z naszych podatków.  Zyskują organizacje, stowarzyszenia, fundacje... dlatego zachęcamy każdego kto czyta nasz blog i któremu bliska jest idea psów asystujących do wsparcia działań fundacji DOGIQ poprzez przekazanie 1% podatku... Dlaczego akurat tej fundacji? Fundacja działa od 2004 roku i w tym czasie:
  1. Wyszkoliła i przekazała pierwszego w Polsce psa serwisowego.
  2. Wyszkoliła i przekazała pierwszego w Polsce psa sygnalizującego dźwięki.
  3. Przekazała kilkanaście psów asystujących osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnością nie ograniczyła się jedynie do osób niewidomych i poruszających się na wózkach. Osoby tworzące trzon fundacji dostrzegły również potrzeby niepełnosprawnych o kulach, niesłyszących... dzięki nim zwiększyła się ilość potencjalnych przyszłych odbiorców, którym pomocni są czworonożni przyjaciele... 
  4. Prezes fundacji Pani Aneta Graboś była inicjatorką programu "PIES W WIELKIM MIEŚCIE" uruchomionego przez Urząd Miasta Gdyni. Program ma na celu kształtowanie świadomości społecznej ludzi w zakresie odpowiedzialnego posiadania psa.
  5.  Po pamiętnym pokazie beneficjentki fundacji Anny Urbańskiej wraz z psem asystującym Iris w Sejmie faktem stała się przełomowa zmiana  w „Ustawie o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych” – został wprowadzony art. 20a. 1 mówiący o tym, że osoba niepełnosprawna z psem asystującym ma prawo wejść do wszystkich obiektów użyteczności publicznej.
  6. W ramach programu Leonardo da Vinci na przełomie 2003-2006 r. kadra Fundacji opracowała „Program szkolenia trenerów psów serwisowych”.
  7. Fundacja co rok organizuje GDYŃSKIE WARSZTATY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PSAMI ASYSTUJĄCYMI. Podczas warsztatów pracujemy nad umacnianiem łączącej nas z psem więzi, mamy możliwość zasięgnąć opinii, rady i pomocy trenerów. Dotychczas odbyły się cztery edycje tego wyjątkowego wydarzenia... jeżeli zainteresował Państwa temat zapraszamy na oficjalną stronę GDYŃSKICH WARSZTATÓW http://warsztaty.kynologia.edu.pl/
  8. Fundacja przekazując psa asystującego osobie niepełnosprawnej stale nadzoruje i kontroluje efekty działań poszczególnych beneficjentów i ich psów asystujących, tak by mieć pewność, że stanowią zgrany i dobrze rozumiejący się zespół.
Osoby jeszcze nieprzekonane mogą zasięgnąć więcej informacji o fundacji, która wciąż planuje nowe wzywania i działania dla polepszenia jakości życia osób niepełnosprawnych, na stronie http://www.dogiq.org.pl/.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz